คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.) ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัย พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ

Thumbnail Image Table
Pages:     1 2