pr_board
หัวข้อคำถาม  บัตรนักศึกษา
โดย
คุณ เจษฎา ภู่เจริญ

28 ก.ค. 2560 เวลา 09:19 น.
     จะทำบัตรนักศึกษาได้ที่ไหน
คำตอบที่ 1  รายละเอียดคำตอบ7 ส.ค. 2560 เวลา 10:59 น.
     ปี 4 - 5 ทำบัตรที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ครับ
ปี 1 - 3  ทำบัตรที่ ธนาคาร ผ่านการแจ้งที่กองพัฒนานักศึกษาครับ
จำนวนผู้เปิดอ่านคำถามนี้ : 129 คน