pr_board
หัวข้อคำถาม  เรื่องรับสมัครนักศึกษา ภาคเสาร์-อาทิตย์
โดย
คุณ วีรชัย โครพ

14 มี.ค. 2561 เวลา 09:12 น.
               เป็นข้าราชการทหาร เหล่าทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี
จะสมัครเรียนต่อ ป.ตรี คณะนิติศาสตร์ ภาคเสาร์-อาทิตย์ อยากสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่าย ระยะเวลาศึกษา หรือมีสิทธิอะไรไหมครับ 
จำนวนผู้เปิดอ่านคำถามนี้ : 107 คน