ข่าวประชาสัมพันธ์ มีจำนวน 13 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
#### ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560 317
#### กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560 167
no image โครงการสัมมนา "ครูที่ปรึกษากับปัญหาในวัยเรียน" 28/03/2559 238
มอบทุนสนับสนุนการแข่งขันชกมวยศึกMCไฟท์ มอบทุนสนับสนุนการแข่งขันชกมวยศึกMCไฟท์ 13/11/2558 148
no image ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 21/10/2558 224
no image ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 2 21/10/2558 185
no image โครงการตลาดอมยิ้ม ย้อนยุคจอมบึง 16/10/2558 697
พบนักศึกษาทุนอัญมณีและทุนได้เปล่า พบนักศึกษาทุนอัญมณีและทุนได้เปล่า 15/10/2558 252
จอมบึงจับมือเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี จอมบึงเมืองจักรยาน จอมบึงจับมือเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี จอมบึงเมืองจักรยาน 08/10/2558 213
no image รับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม 03/10/2558 223
no image รับสมัครผู้เข้าอบรม 10/04/2557 250
no image ขอแสดงความยินดีกับรางวัลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 02/02/2557 273
no image ขอเชิญร่วมอบรมการสร้างสื่อเล่านิทานสานฝันจินตนาการเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557 02/02/2557 276
no image ขอเชิญนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนานักศึกษาฝึกสอนในสถานศึกษา 21/12/2556 296
no image ขอเรียนเชิญร่วมงานเสวนาการถอดบทเรียนและปิดหลักสูตร 05/10/2556 316