ข่าวประชาสัมพันธ์ มีจำนวน 13 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
#### ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560 638
#### กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560 347
no image โครงการสัมมนา "ครูที่ปรึกษากับปัญหาในวัยเรียน" 28/03/2559 396
มอบทุนสนับสนุนการแข่งขันชกมวยศึกMCไฟท์ มอบทุนสนับสนุนการแข่งขันชกมวยศึกMCไฟท์ 13/11/2558 274
no image ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 21/10/2558 359
no image ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 2 21/10/2558 313
no image โครงการตลาดอมยิ้ม ย้อนยุคจอมบึง 16/10/2558 865
พบนักศึกษาทุนอัญมณีและทุนได้เปล่า พบนักศึกษาทุนอัญมณีและทุนได้เปล่า 15/10/2558 376
จอมบึงจับมือเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี จอมบึงเมืองจักรยาน จอมบึงจับมือเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี จอมบึงเมืองจักรยาน 08/10/2558 337
no image รับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม 03/10/2558 331
no image รับสมัครผู้เข้าอบรม 10/04/2557 359
no image ขอแสดงความยินดีกับรางวัลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 02/02/2557 393
no image ขอเชิญร่วมอบรมการสร้างสื่อเล่านิทานสานฝันจินตนาการเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557 02/02/2557 385
no image ขอเชิญนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนานักศึกษาฝึกสอนในสถานศึกษา 21/12/2556 404
no image ขอเรียนเชิญร่วมงานเสวนาการถอดบทเรียนและปิดหลักสูตร 05/10/2556 415