ข่าวประชาสัมพันธ์ มีจำนวน 13 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
#### ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560 771
#### กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560 443
no image โครงการสัมมนา "ครูที่ปรึกษากับปัญหาในวัยเรียน" 28/03/2559 470
มอบทุนสนับสนุนการแข่งขันชกมวยศึกMCไฟท์ มอบทุนสนับสนุนการแข่งขันชกมวยศึกMCไฟท์ 13/11/2558 351
no image ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 21/10/2558 433
no image ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 2 21/10/2558 391
no image โครงการตลาดอมยิ้ม ย้อนยุคจอมบึง 16/10/2558 944
พบนักศึกษาทุนอัญมณีและทุนได้เปล่า พบนักศึกษาทุนอัญมณีและทุนได้เปล่า 15/10/2558 446
จอมบึงจับมือเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี จอมบึงเมืองจักรยาน จอมบึงจับมือเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี จอมบึงเมืองจักรยาน 08/10/2558 409
no image รับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม 03/10/2558 393
no image รับสมัครผู้เข้าอบรม 10/04/2557 420
no image ขอแสดงความยินดีกับรางวัลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 02/02/2557 456
no image ขอเชิญร่วมอบรมการสร้างสื่อเล่านิทานสานฝันจินตนาการเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557 02/02/2557 450
no image ขอเชิญนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนานักศึกษาฝึกสอนในสถานศึกษา 21/12/2556 475
no image ขอเรียนเชิญร่วมงานเสวนาการถอดบทเรียนและปิดหลักสูตร 05/10/2556 479