ข่าวทั้งหมด มีจำนวน 145 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
#### ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560 360
#### กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560 192
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 16/08/2559 95
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติจากวันแม่สู่วันพ่อ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติจากวันแม่สู่วันพ่อ 10/08/2559 130
กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระ 9 รูป กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระ 9 รูป 10/08/2559 116
โครงการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับมหาวิทยาลัย โครงการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับมหาวิทยาลัย 04/08/2559 159
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ 04/08/2559 130
ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวGREEN OFFICE ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวGREEN OFFICE ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง 04/08/2559 149
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 25/07/2559 169
มรภ.หมู่บ้านจอมบึง พัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 10 มรภ.หมู่บ้านจอมบึง พัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 10 25/07/2559 147
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 16/07/2559 120
อบรมการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) อบรมการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) 05/07/2559 163
มร.มจ.จับมือเครือข่ายราชภัฏภาคตะวันตก ยกเครื่องงานวิจัยตอบโจทย์สังคมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มร.มจ.จับมือเครือข่ายราชภัฏภาคตะวันตก ยกเครื่องงานวิจัยตอบโจทย์สังคมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 29/06/2559 182
อธิการบดีฯและคณะให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office อธิการบดีฯและคณะให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office 23/06/2559 168
ศึกษาดูงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.ทร.ธัญบุรี ศึกษาดูงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.ทร.ธัญบุรี 16/06/2559 125
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงและสำนักงานก.พ.หารือจังหวัดเตรียมสอบภาคก.ศูนย์ราชบุรี มรภ.หมู่บ้านจอมบึงและสำนักงานก.พ.หารือจังหวัดเตรียมสอบภาคก.ศูนย์ราชบุรี 16/06/2559 192
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาฝีมือแรงงาน มหกรรมสานพลังประชารัฐ มรภ.หมู่บ้านจอมบึงร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาฝีมือแรงงาน มหกรรมสานพลังประชารัฐ 16/06/2559 108
สอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่2) สอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่2) 15/06/2559 113
โครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ โครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ 15/06/2559 198
พิธีไหว้ครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2559 พิธีไหว้ครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2559 15/06/2559 206
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร... โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร... 28/05/2559 148
ประชุมหารือความร่วมมือทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์บ่มเพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ชุมชนท้องถิ่น ประชุมหารือความร่วมมือทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์บ่มเพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ชุมชนท้องถิ่น 28/05/2559 107
ทั้งหมด 8 หน้า แสดงหน้าละ 20 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8