ข่าวทั้งหมด มีจำนวน 145 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
#### ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560 360
#### กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560 192
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจอมบึงจับมือ ม.มะริด เมียนมาลงนามความร่วมมือ มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจอมบึงจับมือ ม.มะริด เมียนมาลงนามความร่วมมือ 16/12/2558 122
นายอำเภอจอมบึง เป็นประธานในพิธีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ นายอำเภอจอมบึง เป็นประธานในพิธีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ 16/12/2558 222
พิธีลงนามถวายพระพรและสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีลงนามถวายพระพรและสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 16/12/2558 112
พิธีทำบุญตักบาตรวันพ่อ ปี 2558 พิธีทำบุญตักบาตรวันพ่อ ปี 2558 16/12/2558 114
ตลาดอมยิ้ม ตลาดวิถีไทย สบายๆสไตล์ย้อนยุค ตลาดอมยิ้ม ตลาดวิถีไทย สบายๆสไตล์ย้อนยุค 16/12/2558 1452
สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 01/12/2558 177
ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนอัญมณีศรีจอมบึง ครั้งที่ 4/2558 ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนอัญมณีศรีจอมบึง ครั้งที่ 4/2558 25/11/2558 124
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 2/2558 ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 2/2558 25/11/2558 128
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงาน ARIT BOOK FAIR 2015 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงาน ARIT BOOK FAIR 2015 25/11/2558 111
อธิการบดี ม.รภ.หมู่บ้านจอมบึง รับโล่เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบตัวอย่าง THAILAND LEADER AWARDS 2015 อธิการบดี ม.รภ.หมู่บ้านจอมบึง รับโล่เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบตัวอย่าง THAILAND LEADER AWARDS 2015 25/11/2558 127
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร 25/11/2558 117
ประชุมคณะทำงานร่วม สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 31 ประชุมคณะทำงานร่วม สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 31 25/11/2558 177
ผู้บริหารสัญจรพบคณะวิทยาการจัดการ ผู้บริหารสัญจรพบคณะวิทยาการจัดการ 25/11/2558 92
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงร่วมงาน “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร”เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึงร่วมงาน “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร”เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 25/11/2558 99
ประชุมติดตามตรวจสอบมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 ประชุมติดตามตรวจสอบมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 25/11/2558 87
ประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 15/2558 ประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 15/2558 25/11/2558 80
ผู้บริหารพบอาจารย์สัญจร ผู้บริหารพบอาจารย์สัญจร 25/11/2558 90
มอบทุนสนับสนุนการแข่งขันชกมวยศึกMCไฟท์ มอบทุนสนับสนุนการแข่งขันชกมวยศึกMCไฟท์ 25/11/2558 99
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 25/11/2558 125
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ม.รภ.หมู่บ้านจอมบึง พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ม.รภ.หมู่บ้านจอมบึง 25/11/2558 106
ทั้งหมด 8 หน้า แสดงหน้าละ 20 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8