ข่าวทั้งหมด มีจำนวน 145 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
#### ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560 406
#### กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560 215
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการอาเซียนมีชีวิตฯ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการอาเซียนมีชีวิตฯ 25/11/2558 180
มอบทุนสนับสนุนการแข่งขันชกมวยศึกMCไฟท์ มอบทุนสนับสนุนการแข่งขันชกมวยศึกMCไฟท์ 13/11/2558 173
สัมมนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมเตรียมพร้อมรับประชาคม อาเซียน สัมมนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมเตรียมพร้อมรับประชาคม อาเซียน 10/11/2558 106
ประกวดแพะเนื้อแพะนมราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2015 ประกวดแพะเนื้อแพะนมราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2015 10/11/2558 170
พิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครบรอบ 2 ปี พิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครบรอบ 2 ปี 06/11/2558 102
เปิดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 7 อลังการโชว์การแสดงแสง สี เสียง ตอน“ศึกบางแก้ว” เปิดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 7 อลังการโชว์การแสดงแสง สี เสียง ตอน“ศึกบางแก้ว” 06/11/2558 107
no image ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 21/10/2558 259
no image ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 2 21/10/2558 221
no image โครงการตลาดอมยิ้ม ย้อนยุคจอมบึง 16/10/2558 744
พบนักศึกษาทุนอัญมณีและทุนได้เปล่า พบนักศึกษาทุนอัญมณีและทุนได้เปล่า 15/10/2558 283
จอมบึงจับมือเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี จอมบึงเมืองจักรยาน จอมบึงจับมือเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี จอมบึงเมืองจักรยาน 08/10/2558 247
no image รับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม 03/10/2558 249
no image รับสมัครผู้เข้าอบรม 10/04/2557 277
no image แบบฟอร์ม มคอ.และคู่มือการเขียน 08/04/2557 282
no image อบมรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพผู้สอนโดยใช้สื่อออนไลน์ เพื่อเป็นฐานการจัดองค์ความรู้ให้ครูผู้สอนด้ 12/02/2557 261
no image รับสมัครผู้สนใจศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 12/02/2557 590
no image คุรุสภาสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2557 07/02/2557 207
no image ขอแสดงความยินดีกับรางวัลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 02/02/2557 312
no image ขอเชิญร่วมอบรมการสร้างสื่อเล่านิทานสานฝันจินตนาการเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557 02/02/2557 303
no image มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงMOU กศน. ร่วมมือทางวิชาการ 14/01/2557 205
ทั้งหมด 8 หน้า แสดงหน้าละ 20 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8