ข่าวทั้งหมด มีจำนวน 145 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
#### ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560 360
#### กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560 192
no image ขอเชิญนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนานักศึกษาฝึกสอนในสถานศึกษา 21/12/2556 308
no image ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา 21/12/2556 199
ประชุม  เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ การย้ายสถานศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ปี ประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ การย้ายสถานศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ปี 01/11/2556 292
no image ทดสอบระบบเขียนข่าว 06/10/2556 206
no image ขอเรียนเชิญร่วมงานเสวนาการถอดบทเรียนและปิดหลักสูตร 05/10/2556 325
ทั้งหมด 8 หน้า แสดงหน้าละ 20 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8