ข่าวกิจกรรม มีจำนวน 124 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
#### ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560 386
#### กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560 203
บมจ.ธนาคารกรุงไทย มอบเงินสนับสนุนกิจการนักศึกษา รวม 240,000 บาท บมจ.ธนาคารกรุงไทย มอบเงินสนับสนุนกิจการนักศึกษา รวม 240,000 บาท 09/10/2559 160
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 03/10/2559 176
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและคณะ ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและคณะ ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 22/09/2559 333
โครงการอบรมต่อต้านคอรัปชั่น คนไทยไม่โกง เรื่องการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตกับสำนักงาน ป.ป.ช. โครงการอบรมต่อต้านคอรัปชั่น คนไทยไม่โกง เรื่องการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตกับสำนักงาน ป.ป.ช. 22/09/2559 196
จัดกิจกรรม ปิดเมืองปั่น เมืองราชบุรีเมืองปั่นได้เมืองปั่นดี จัดกิจกรรม ปิดเมืองปั่น เมืองราชบุรีเมืองปั่นได้เมืองปั่นดี 17/09/2559 209
โครงการนิทรรศการวิชาการ “นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ มหัสจรรย์ครูไทย 4.0” โครงการนิทรรศการวิชาการ “นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ มหัสจรรย์ครูไทย 4.0” 17/09/2559 206
ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดอบรมสัมมนาโครงการต่อต้านคอรัปชั่น คนไทยไม่โกง ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดอบรมสัมมนาโครงการต่อต้านคอรัปชั่น คนไทยไม่โกง 17/09/2559 167
การประชุมรายงานสรุปผลการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ การประชุมรายงานสรุปผลการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 17/09/2559 151
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล 14/09/2559 216
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงานจากงานประจำ” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงานจากงานประจำ” 14/09/2559 247
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือตำรวจภูธรจอมบึง เทศบาลจอมบึงและภาคเอกชนลง  มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือตำรวจภูธรจอมบึง เทศบาลจอมบึงและภาคเอกชนลง 08/09/2559 133
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโรงการอย่างมีคุณภาพ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโรงการอย่างมีคุณภาพ 08/09/2559 140
นักศึกษามวยไทยม.จอมบึงร่วมเอเชี่ยนบีชเกมส์  นักศึกษามวยไทยม.จอมบึงร่วมเอเชี่ยนบีชเกมส์ 08/09/2559 113
การประชุมการเขียนรายงานตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 การประชุมการเขียนรายงานตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 08/09/2559 100
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงรับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง มรภ.หมู่บ้านจอมบึงรับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 05/09/2559 105
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 17/08/2559 146
งานครุปริทัศน์ ครั้งที่ 4 งานครุปริทัศน์ ครั้งที่ 4 17/08/2559 182
โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 17/08/2559 112
พิธีซ้อมใหญ่ การรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 พิธีซ้อมใหญ่ การรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 16/08/2559 195
พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 16/08/2559 149
ทั้งหมด 7 หน้า แสดงหน้าละ 20 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7