ข่าวกิจกรรม มีจำนวน 124 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
#### ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560 649
#### กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560 353
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล 28/05/2559 230
สกอ.ตรวจติดตามประเมินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจรอบ 360 วัน สกอ.ตรวจติดตามประเมินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจรอบ 360 วัน 28/05/2559 180
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสำนักการแพทย์แผนไทยฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสำนักการแพทย์แผนไทยฯ 28/05/2559 177
เลือกตั้งผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สายวิชาการและสายสนับสนุนแทนตำแหน่งที่ครบวาระ เลือกตั้งผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สายวิชาการและสายสนับสนุนแทนตำแหน่งที่ครบวาระ 28/05/2559 176
no image โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 28/05/2559 168
ประชุมสภามรภ.หมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่4/2559สัญจร มรภ.สวนดุสิต กทม. ประชุมสภามรภ.หมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่4/2559สัญจร มรภ.สวนดุสิต กทม. 28/05/2559 171
โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 28/05/2559 188
กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์โครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น คนไทยไม่โกง กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์โครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น คนไทยไม่โกง 28/05/2559 168
ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวปฏิบัติและขับเคลื่อนการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวปฏิบัติและขับเคลื่อนการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 11/04/2559 246
พิธีลงนามความร่วมมือกับ รพ.วิชัยเวช พิธีลงนามความร่วมมือกับ รพ.วิชัยเวช 08/04/2559 443
ศูนย์สอบรับสมัครนักศึกษาใหม่ โรงเรียนมหิศราธิบดี นครราชสีมา ศูนย์สอบรับสมัครนักศึกษาใหม่ โรงเรียนมหิศราธิบดี นครราชสีมา 05/04/2559 299
อาจารย์ ดร.วินัย  ชุ่มชื่น รองอธิการบดี เดินหน้า Green Office  อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น รองอธิการบดี เดินหน้า Green Office 30/03/2559 274
ประชุมคณะกรรมการสรรหาคสม.ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง ประชุมคณะกรรมการสรรหาคสม.ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง 28/03/2559 255
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินผลความสำเร็จของแผนและโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินผลความสำเร็จของแผนและโครงการ 28/03/2559 226
การแข่งขันกีฬาภาคพิเศษสัมพันธ์ภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 การแข่งขันกีฬาภาคพิเศษสัมพันธ์ภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 27/03/2559 233
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "professional motion picture shooting ... 25/03/2559 241
ประชุมตรวจคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน ประชุมตรวจคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน 17/03/2559 241
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่สหกิจศึกษา  รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่สหกิจศึกษา รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2559 12/03/2559 296
รภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมืออำเภอจอมบึงลงนาม MOU... รภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมืออำเภอจอมบึงลงนาม MOU... 11/03/2559 264
GREEN OFFICE / โครงการมหาวิทยาลัยยั่งยืน GREEN OFFICE / โครงการมหาวิทยาลัยยั่งยืน 10/03/2559 266
ทั้งหมด 7 หน้า แสดงหน้าละ 20 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7