ข่าวกิจกรรม มีจำนวน 124 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
#### ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560 649
#### กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560 353
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2559 ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2559 09/03/2559 211
การแข่งขันชกมวย“มหกรรมMC FIGHTมวยไทยนานาชาติ” การแข่งขันชกมวย“มหกรรมMC FIGHTมวยไทยนานาชาติ” 03/03/2559 213
พิธีไหว้ครูบรมครูนายขนมต้มของครูมวยไทย พิธีไหว้ครูบรมครูนายขนมต้มของครูมวยไทย 03/03/2559 198
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 03/03/2559 206
การเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาพ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 38 “ราชพฤกษ์เกมส์” การเตรียมความพร้อมทัพนักกีฬาพ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 38 “ราชพฤกษ์เกมส์” 09/02/2559 297
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 38 “ราชพฤกษ์เกมส์” ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 38 “ราชพฤกษ์เกมส์” 09/02/2559 306
พิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขันชกมวย “มหกรรม MC FIGHT มวยไทยนานาชาติ” พิธีแถลงข่าวการจัดการแข่งขันชกมวย “มหกรรม MC FIGHT มวยไทยนานาชาติ” 05/02/2559 227
สัมมนาโรงเรียนร่วมเครือข่ายวิชาชีพครู สัมมนาโรงเรียนร่วมเครือข่ายวิชาชีพครู 05/02/2559 198
การแข่งขันกีฬาภายใน “ดอกคูนเกมส์” ครั้งที่ 46 การแข่งขันกีฬาภายใน “ดอกคูนเกมส์” ครั้งที่ 46 05/02/2559 181
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการเขียนผลงานทางวิชาการ  อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการเขียนผลงานทางวิชาการ 05/02/2559 196
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือกุ้ยโจวนอมอจัดทำหลักสูตรมวยไทย 2 ปริญญาเปิดตลาดการศึกษาในจีน มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือกุ้ยโจวนอมอจัดทำหลักสูตรมวยไทย 2 ปริญญาเปิดตลาดการศึกษาในจีน 24/12/2558 212
ประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 16/2558 ประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 16/2558 24/12/2558 252
ประชุมมูลนิธิคสม.เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ครั้งที่ 4/2558 ประชุมมูลนิธิคสม.เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ครั้งที่ 4/2558 24/12/2558 294
กีฬาอาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 กีฬาอาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559 24/12/2558 209
ประชุมใหญ่สามัญออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี 2558 ประชุมใหญ่สามัญออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี 2558 24/12/2558 202
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2558 ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2558 24/12/2558 193
ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตกเตรียมกีฬาพ.จ.น.ก .สัมพันธ์ ครั้งที่ 38 ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาคตะวันตกเตรียมกีฬาพ.จ.น.ก .สัมพันธ์ ครั้งที่ 38 24/12/2558 408
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงประชุมหารือความร่วมมือมหาวิทยาลัยนางาซากิประเทศญี่ปุ่น มรภ.หมู่บ้านจอมบึงประชุมหารือความร่วมมือมหาวิทยาลัยนางาซากิประเทศญี่ปุ่น 24/12/2558 342
ผู้บริหารสัญจรพบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหารสัญจรพบคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24/12/2558 173
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจอมบึงจับมือ ม.มะริด เมียนมาลงนามความร่วมมือ มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจอมบึงจับมือ ม.มะริด เมียนมาลงนามความร่วมมือ 16/12/2558 204
ทั้งหมด 7 หน้า แสดงหน้าละ 20 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7