ข่าวกิจกรรม มีจำนวน 124 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
#### ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560 386
#### กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560 203
นายอำเภอจอมบึง เป็นประธานในพิธีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ นายอำเภอจอมบึง เป็นประธานในพิธีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ 16/12/2558 231
พิธีลงนามถวายพระพรและสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีลงนามถวายพระพรและสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 16/12/2558 118
พิธีทำบุญตักบาตรวันพ่อ ปี 2558 พิธีทำบุญตักบาตรวันพ่อ ปี 2558 16/12/2558 125
ตลาดอมยิ้ม ตลาดวิถีไทย สบายๆสไตล์ย้อนยุค ตลาดอมยิ้ม ตลาดวิถีไทย สบายๆสไตล์ย้อนยุค 16/12/2558 1471
สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 01/12/2558 183
ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนอัญมณีศรีจอมบึง ครั้งที่ 4/2558 ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนอัญมณีศรีจอมบึง ครั้งที่ 4/2558 25/11/2558 130
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 2/2558 ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 2/2558 25/11/2558 134
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงาน ARIT BOOK FAIR 2015 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงาน ARIT BOOK FAIR 2015 25/11/2558 118
อธิการบดี ม.รภ.หมู่บ้านจอมบึง รับโล่เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบตัวอย่าง THAILAND LEADER AWARDS 2015 อธิการบดี ม.รภ.หมู่บ้านจอมบึง รับโล่เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบตัวอย่าง THAILAND LEADER AWARDS 2015 25/11/2558 133
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร 25/11/2558 122
ประชุมคณะทำงานร่วม สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 31 ประชุมคณะทำงานร่วม สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 31 25/11/2558 182
ผู้บริหารสัญจรพบคณะวิทยาการจัดการ ผู้บริหารสัญจรพบคณะวิทยาการจัดการ 25/11/2558 97
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงร่วมงาน “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร”เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึงร่วมงาน “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร”เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 25/11/2558 103
ประชุมติดตามตรวจสอบมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 ประชุมติดตามตรวจสอบมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 25/11/2558 94
ประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 15/2558 ประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 15/2558 25/11/2558 85
ผู้บริหารพบอาจารย์สัญจร ผู้บริหารพบอาจารย์สัญจร 25/11/2558 97
มอบทุนสนับสนุนการแข่งขันชกมวยศึกMCไฟท์ มอบทุนสนับสนุนการแข่งขันชกมวยศึกMCไฟท์ 25/11/2558 105
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 25/11/2558 134
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ม.รภ.หมู่บ้านจอมบึง พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ม.รภ.หมู่บ้านจอมบึง 25/11/2558 112
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการอาเซียนมีชีวิตฯ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการอาเซียนมีชีวิตฯ 25/11/2558 169
ทั้งหมด 7 หน้า แสดงหน้าละ 20 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7