ข่าวกิจกรรม มีจำนวน 124 ข่าว 
ลำดับที่ ข่าว วันที่โพส อ่าน
#### ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560 802
#### กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560 470
นายอำเภอจอมบึง เป็นประธานในพิธีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ นายอำเภอจอมบึง เป็นประธานในพิธีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ 16/12/2558 377
พิธีลงนามถวายพระพรและสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีลงนามถวายพระพรและสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 16/12/2558 262
พิธีทำบุญตักบาตรวันพ่อ ปี 2558 พิธีทำบุญตักบาตรวันพ่อ ปี 2558 16/12/2558 268
ตลาดอมยิ้ม ตลาดวิถีไทย สบายๆสไตล์ย้อนยุค ตลาดอมยิ้ม ตลาดวิถีไทย สบายๆสไตล์ย้อนยุค 16/12/2558 1742
สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 01/12/2558 296
ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนอัญมณีศรีจอมบึง ครั้งที่ 4/2558 ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนอัญมณีศรีจอมบึง ครั้งที่ 4/2558 25/11/2558 251
ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 2/2558 ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 2/2558 25/11/2558 249
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงาน ARIT BOOK FAIR 2015 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงาน ARIT BOOK FAIR 2015 25/11/2558 243
อธิการบดี ม.รภ.หมู่บ้านจอมบึง รับโล่เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบตัวอย่าง THAILAND LEADER AWARDS 2015 อธิการบดี ม.รภ.หมู่บ้านจอมบึง รับโล่เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบตัวอย่าง THAILAND LEADER AWARDS 2015 25/11/2558 253
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร 25/11/2558 248
ประชุมคณะทำงานร่วม สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 31 ประชุมคณะทำงานร่วม สสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 31 25/11/2558 308
ผู้บริหารสัญจรพบคณะวิทยาการจัดการ ผู้บริหารสัญจรพบคณะวิทยาการจัดการ 25/11/2558 218
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงร่วมงาน “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร”เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึงร่วมงาน “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร”เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 25/11/2558 236
ประชุมติดตามตรวจสอบมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 ประชุมติดตามตรวจสอบมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558 25/11/2558 226
ประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 15/2558 ประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 15/2558 25/11/2558 217
ผู้บริหารพบอาจารย์สัญจร ผู้บริหารพบอาจารย์สัญจร 25/11/2558 228
มอบทุนสนับสนุนการแข่งขันชกมวยศึกMCไฟท์ มอบทุนสนับสนุนการแข่งขันชกมวยศึกMCไฟท์ 25/11/2558 243
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 25/11/2558 309
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ม.รภ.หมู่บ้านจอมบึง พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ม.รภ.หมู่บ้านจอมบึง 25/11/2558 238
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการอาเซียนมีชีวิตฯ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการอาเซียนมีชีวิตฯ 25/11/2558 435
ทั้งหมด 7 หน้า แสดงหน้าละ 20 รายการ กำลังแสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7