ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
25/11/2558
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
124 ครั้ง
เรื่อง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร webmaster

  ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 อาจารย์ดร.วินัย ชุ่มชื่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว , กรรมการคัดเลือกกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย แทนผู้ที่พ้น จากตำแหน่งก่อนวาระ และคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมย่อย ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โดยมีวาระพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครทั้ง 3 ชุด ซึ่งในแต่ละชุดผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย และพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้สมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พร้อมกำหนดให้มีการเลือกตั้งทั้ง 3 ชุด ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 -15.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สำหรับผู้สมัครกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว มีผู้สมัคร 2 ราย ได้แก่ อาจารย์เชาวลิต สมพงษ์เจริญ ผู้สมัครหมายเลข 1 และอาจารย์อภิเชษฐ์ ขำเลิศ ผู้สมัครหมายเลข 2 *ผู้สมัครกรรมการคัดเลือกกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย แทนผู้ที่พ้น จากตำแหน่งก่อนวาระ มีผู้สมัคร 2 ราย ได้แก่ อาจารย์ชดาทิพ ชูจิตร ผู้สมัครหมายเลข 1 และอาจารย์อภิเชษฐ์ ขำเลิศ ผู้สมัครหมายเลข 2 *ผู้สมัครกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ จำนวน 1 รายได้แก่ อาจารย์ดร.รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560