ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
25/11/2558
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
137 ครั้ง
เรื่อง อธิการบดี ม.รภ.หมู่บ้านจอมบึง รับโล่เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบตัวอย่าง THAILAND LEADER AWARDS 2015 webmaster

  อธิการบดี ม.รภ.หมู่บ้านจอมบึง รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบตัวอย่าง THAILAND LEADER AWARDS 2015 ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในโอกาสเข้ารับมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติและ เกียรติบัตร THAILAND LEADER AWARDS 2015 “ร้อยดวงใจ สร้างไทยให้ยั่งยืน” เป็นบุคคลต้นแบบตัวอย่างสาขาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา จากฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ โดยชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจัดขึ้น เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแนวทางการบริหารจัดการ ของบุคคล องค์กรในการปฏิบัติหน้าที่การงาน วิสัยทัศน์จนประสบความสำเร็จในองค์กร เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาบ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ อันเป็นการสร้างสรรค์ผู้นำขับเคลื่อนความเข้มแข็งของประเทศ และการพัฒนาให้สอดคล้องนโยบายของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560