ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
25/11/2558
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
119 ครั้ง
เรื่อง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงาน ARIT BOOK FAIR 2015 webmaster

  ARIT BOOK FAIR 2015 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ARIT BOOK FAIR 2015 เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้มีโอกาสคัดเลือกหนังสือและเสนอแนะการจัดหนังสือเข้าห้องสมุด ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ย.58 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน มีการออกร้านจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างๆ นิทรรศการประเพณีลอยกระทง และกิจกรรมการ ทำกระทงในวันที่ 25 พ.ย.58


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560