ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
25/11/2558
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
134 ครั้ง
เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 2/2558 webmaster

  ประชุมอนุกรรมการวิชาการวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีวาระพิจารณาแผนการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 สถานภาพของหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร และการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยจะนำเสนอกับคณะผู้บริหารเพื่อพิจารณา และเข้าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อพิจารณาและประกาศรับสมัครนักศึกษาต่อไป


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560