ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
25/11/2558
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
132 ครั้ง
เรื่อง ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนอัญมณีศรีจอมบึง ครั้งที่ 4/2558 webmaster

  ประชุมคณะกรรมการบริหารทุนอัญมณีศรีจอมบึง ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารทุนอัญมณีศรีจอมบึง ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา โดยมีวาระพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง การให้ทุนการศึกษาโครงการทุนอัญมณีศรีจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2559 หลักเกณฑ์ คุณสมบัติผู้สมัครประเภทต่างๆ และปฏิทินการรับสมัคร เพื่อรองรับกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560