ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
16/12/2558
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
128 ครั้ง
เรื่อง มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจอมบึงจับมือ ม.มะริด เมียนมาลงนามความร่วมมือ webmaster

  มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจอมบึงจับมือ ม.มะริด เมียนมาลงนามความร่วมมือทางการศึกษาแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาเมียนมารับประชาคมอาเซียน วันที่ 9 ธันวาคม 2558ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับมหาวิทยาลัยมะริด ประเทศเมียนมา โดย Dr.SiSi Hla Bu อธิการบดีMyeik University และคณะร่วมลงนามความร่วมมือ ทั้งนี้ผศ.ดร.โสภณ พวงสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ซึ่งการลงนามความร่วมมือทางการศึกษาของ ทั้ง 2 มหาวิทยาลัยเพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา และการเรียนรู้วัฒนธรรม ภาษาร่วมกันและเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยทางมหาวิทยาลัยมะริดจะส่งอาจารย์มาสอนภาษาพม่าให้กับอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในโอกาสต่อไป


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560