ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
24/12/2558
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
327 ครั้ง
เรื่อง มรภ.หมู่บ้านจอมบึงประชุมหารือความร่วมมือมหาวิทยาลัยนางาซากิประเทศญี่ปุ่น webmaster

  มรภ.หมู่บ้านจอมบึงประชุมหารือความร่วมมือมหาวิทยาลัยนางาซากิประเทศญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน วันที่ 14 ธันวาคม 2558 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมคณะผู้บริหารร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ การหารือความร่วมมือทางด้านการศึกษากับ Mr.Akihide Tada รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย นางาซากิ Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่นและคณะ ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านด้านศึกษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา และการจัดทำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น ด้านการท่องเที่ยวและอื่นๆ สำหรับอาจารย์ นักศึกษา ภาคธุรกิจ และประชาชนทั่วไปเพื่อรองรับกับเศรษฐกิจพิเศษ ในภูมิภาคและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนโดยจะมีการลงนามทำความร่วมมืออย่างเป็นทางการให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560