- โดย -
คณะครุศาสตร์
21/12/2556
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
205 ครั้ง
เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา webmaster

  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา คณบดีคณะครุศาสตร์ ที่ได้รับพระราชทานอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย“ประถมาภรณ์มงกุฎไทย” ประจำปี 2556ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0002 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงMOU กศน. ร่วมมือทางวิชาการ 14/01/2557
0001 ประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ การย้ายสถานศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ปี 01/11/2556