ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
11/03/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
184 ครั้ง
เรื่อง รภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมืออำเภอจอมบึงลงนาม MOU... webmaster

  มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมืออำเภอจอมบึงลงนาม MOUความร่วมมือการพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 10 มีนาคม 2559 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและนายรณภพ เวียงสิมมา นายอำเภอจอมบึงร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยผศ.สุนิสา โพธิ์พรม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นายทวีสิน ทรงเจริญ ปลัดอำเภอจอมบึง และคณะผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องทำงานอธิการบดีฯ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ทั้งนี้ในการลงนามทำความร่วมมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะร่วมมือ ส่งเสริมสนับสนุนอำเภอจอมบึงในการพัฒนาด้านการเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพ วิชาการ การส่งเสริมกิจกรรมการวิจัยด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาชุมชน การบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560