ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
12/03/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
220 ครั้ง
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่สหกิจศึกษา รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2559 webmaster

  วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 ฝ่ายสร้างสรรค์และส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่สหกิจศึกษา รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ โดย ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา จำนวน 206 คน จาก 10 สาขา คือ การจัดการทั่วไป/การบัญชี/การตลาด/การท่องเที่ยว/นิเทศศาสตร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีไฟฟ้า/สัตวศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษาในปีการศึกษา 2559 และเพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติสหกิจศึกษาให้แก่นักศึกษา รวมถึงให้นักศึกษามีคุณภาพตามที่สถานประกอบการต้องการ ซึ่งการดำเนินโครงการนักศึกษาต้องเข้าร่วมโครงการ 30 ชม.โดยโครงการมีการจัดนี้จัดขึ้นทุกวันเสาร์ เริ่ม 12 ม.ค. และสิ้นสุดในวันเสาร์ที่ 23 เม.ย. 59 (เว้นช่วงที่มีวันหยุด)


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560