ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
17/03/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
156 ครั้ง
เรื่อง ประชุมตรวจคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน webmaster

  ประชุมตรวจคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งกรรมการกลั่นกรองผลการประเมิน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 อาจารย์ดร.วินัย ชุ่มชื่น ประธานกรรมการคณะกรรมการสรรหาผู้แทนสายวิชาการ และผู้แทนสายสนับสนุนวิชาการเป็นประธานการประชุมตรวจคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกตั้งกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรระดับมหาวิทยาลัย จากผู้แทนสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุมพุทธชาด สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ซึ่งจากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมด 4 คน ผู้แทนสายวิชาการ ประกอบด้วย อาจารย์ยุทธจักร งามขจิต หมายเลข 1 อาจารย์เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง สายสนับสนุนวิชาการปรักอบด้วย ดร.พณกฤษ บุญพบ หมายเลข 1 น.ส.บุญอินทร์ วิลัยเกษม หมายเลข 2 โดยกำหนดการเลือกตั้งล่วงหน้า วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 และเลือกตั้งทั่วไปวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560