ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
25/03/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
150 ครั้ง
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "professional motion picture shooting ... webmaster

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "professional motion picture shooting การถ่ายภาพเครื่องไหวแบบมืออาชีพ" ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 คณะครุศาสตร์โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยได้เชิญ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น มาร่วมสัมมนาในหัวข้อ "เทคโนโลยีกับครู ใครรู้กว่ากัน" ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "professional motion picture shooting การถ่ายภาพเครื่องไหวแบบมืออาชีพ" โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มทักษะความสามารถ เพิ่มพูนความรู้และศักยภาพของผู้เข้าร่วมสัมมนาและสารมารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560