ข่าวประชาสัมพันธ์
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
28/03/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
496 ครั้ง
เรื่อง โครงการสัมมนา "ครูที่ปรึกษากับปัญหาในวัยเรียน" webmaster

  โครงการสัมมนา "ครูที่ปรึกษากับปัญหาในวัยเรียน" การจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การสัมมนาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (TN54616) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนฯการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อ.สมบูรณ์ ดำริห์ อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนเบญจมราชูทิศ และ ผศ.สุรางค์ มันยานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มาเป็นวิยากรในการสัมมนาครั้งนี้ โดยผู้จัดมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเพื่อเสริมสร้างทักษะแบะประสบการณ์ในการจัดการสัมมนา รวมถึงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูและการเป็นครูในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ โดย อาจารย์จิระชัย ปัญญฤทธิ์ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมเฟื้องฟ้า อาคารคณะครุศาสตร์ ชั้น 1 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 มอบทุนสนับสนุนการแข่งขันชกมวยศึกMCไฟท์ 13/11/2558
0005 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 21/10/2558
0004 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 2 21/10/2558
0003 โครงการตลาดอมยิ้ม ย้อนยุคจอมบึง 16/10/2558
0002 พบนักศึกษาทุนอัญมณีและทุนได้เปล่า 15/10/2558
0001 จอมบึงจับมือเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี จอมบึงเมืองจักรยาน 08/10/2558