ข่าวประชาสัมพันธ์
- โดย -
คณะครุศาสตร์
21/12/2556
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
497 ครั้ง
เรื่อง ขอเชิญนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนานักศึกษาฝึกสอนในสถานศึกษา webmaster

  ในวันที่ 21 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30น. -13.00น.ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขอเชิญนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนานักศึกษาฝึกสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 2ประจำภาคเรียนที่ 2 /2556 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์เรื่อง fip classroomให้ความรู้โดยอ.วิจารย์สงกรานต์ โดยมี ผศ.ดร.จีรพรรณนิลทองคำ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 โครงการสัมมนา "ครูที่ปรึกษากับปัญหาในวัยเรียน" 28/03/2559
0005 มอบทุนสนับสนุนการแข่งขันชกมวยศึกMCไฟท์ 13/11/2558
0004 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 21/10/2558
0003 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 2 21/10/2558
0002 โครงการตลาดอมยิ้ม ย้อนยุคจอมบึง 16/10/2558
0001 พบนักศึกษาทุนอัญมณีและทุนได้เปล่า 15/10/2558