ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
11/04/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
163 ครั้ง
เรื่อง ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวปฏิบัติและขับเคลื่อนการประหยัดพลังงานไฟฟ้า webmaster

  อาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น รองอธิการบดี ประชุมคณะทำงานกำหนดแนวปฏิบัติและขับเคลื่อนการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และจัดทำแผนพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 1 อาคารอำนวยการ


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560