ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
28/05/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
94 ครั้ง
เรื่อง กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์โครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น คนไทยไม่โกง webmaster

  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์โครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น คนไทยไม่โกง และมอบรางวัลใหักับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดคำขวัญ ต่อต้านคอร์รัปชั่น คนไทยไม่โกง สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมเดินรณรงค์จากที่ว่าการอำเภอ เข้าสู่มหาวิทยาลัยและร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ โรงยิมพลศึกษา เพื่อปลูกจิตสำนึกให้อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษาได้ตระหนักในเรื่องการต่อต้านปัญหาคอรัปชั่นและการทุจริตในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560