ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
28/05/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
105 ครั้ง
เรื่อง โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย webmaster

  โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย วันที่ 28 เมษายน 2559ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถานีตำรวจภูธรจอมบึง และเทศบาลตำบลจอมบึง ในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและสร้างความตระหนักให้นักศึกษาและประชาชนสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และปลูกฝัง การเป็นสังคมต้นแบบในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ ทั้งนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน จอมบึงพร้อมผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้ร่วมขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยรณรงค์โครงการตามเส้นทางในเขตเทศบาลตำบลจอมบึงอีกด้วย


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560