ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
28/05/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
92 ครั้ง
เรื่อง โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 webmaster

  วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ โดยผศ.อัคณา โรจน์ไพบูลย์เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ความเป็นครู และการเสวนาผู้บริหารสถานศึกษาพบนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยดร.บรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง นายมงคล ชื่นชม ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ และนายเฉลียว เถื่อนเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติตัวในการฝึกสอนจากนักศึกษารุ่นพี่


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560