- โดย -
คณะครุศาสตร์
14/01/2557
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
197 ครั้ง
เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงMOU กศน. ร่วมมือทางวิชาการ webmaster

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงMOU กศน. ร่วมมือทางวิชาการ วันที่ 7 ม.ค.57 ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกับนายธวัชชัย ใจชาญสุขกิจ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี (กศน.)โดยผศ.ดร.สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา คณบดีคณะครุศาสตร์ คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ทั้ง 2 สถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชัั้น 2 อาคารอำนวยการ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0002 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา 21/12/2556
0001 ประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ การย้ายสถานศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ปี 01/11/2556