ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
28/03/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
138 ครั้ง
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินผลความสำเร็จของแผนและโครงการ webmaster

  ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินผลความสำเร็จของแผนและโครงการ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ซึ่งสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้ความรู้กับคณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย โดยผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ เป็นวิทยากรการอบรมระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2559


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560