ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
28/03/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
171 ครั้ง
เรื่อง ประชุมคณะกรรมการสรรหาคสม.ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง webmaster

  ประชุมคณะกรรมการสรรหาคสม.ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง วันที่ 28 มีนาคม 2559 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีวาระพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาและพิจารณาเลือกกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560