ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
05/04/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
204 ครั้ง
เรื่อง ศูนย์สอบรับสมัครนักศึกษาใหม่ โรงเรียนมหิศราธิบดี นครราชสีมา webmaster

  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมมือกับโรงเรียนมหิศราธิบดี อ.เมือง จ.นครราชสีมา จัดตั้งศูนย์สอบรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นปีแรกของการจัดตั้งศูนย์ ซึ่งมีว่าที่นักศึกษาใหม่ทางภาคอีสานเหนือและอีสานใต้รวมถึง จ.ใกล้เคียงเดินทางมาทำการสอบคัดเลือกจำนวน 34 ราย แต่ถือเป็นโอกาสดีที่จะพัฒนาศูนย์สอบนี้ในปีการศึกษาต่อๆ ไป เนื่องจากได้รับเสียงตอบรับที่ดีัจากผู้ปกครองและนักศึกษา ถึงจำนวนที่มาสอบยังไม่มากนักก็เนื่องจากการจัดตั้งศูนย์เกิดขึ้นก่อนกำหนดสอบจะเริ่มได้ไม่นาน จึงไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับศูนย์สอบมากนัก และในปีการศึกษาหน้าคาดว่าจะมีว่าที่นักศึกษาใหม่มาใช้บริการมากกว่า 150 คน ซึ่งการจัดตั้งศูนย์สอบ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่สมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยฯ จะได้ไม่ต้องเดินทางไกล ซึ่งอาจมีผลกับการสอบและช่วยในการประหยัดงบประมาณของนักศึกษาเองได้อีกด้วย


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560