ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
28/05/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
113 ครั้ง
เรื่อง ประชุมหารือความร่วมมือทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์บ่มเพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ชุมชนท้องถิ่น webmaster

  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีฯและคณะร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล “ศูนย์บ่มเพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ชุมชนท้องถิ่น” โดยมีนายชาญชัย สุวรรณวัฒน์ เลขานุการที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและตัวแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ทั้งนี้ได้พิจารณาในหลักการของโครงการและร่างข้อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนนโยบายDigital Economyและแนวทางประชารัฐของรัฐบาล โดยนำรูปแบบธุรกิจ อีคอมเมิร์ชไปสู่นักศึกษา ผู้ประกอบการและชุมชน อันจะนำไปสู่พัฒนาระบบโครงการข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม และจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในงานแสดงดิจิทัล ไทยแลนด์ 2016 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นมหาวิทยาลัยนำร่องขับเคลื่อนโครงการ


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560