ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
15/06/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
213 ครั้ง
เรื่อง พิธีไหว้ครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2559 webmaster

  วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีไหว้ครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2559 โดยนายสุวัฒน์ แสนทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯและคณะครูร่วมในพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อให้นักเรียนและศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตา รำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ซึ่งเป็นธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยที่ได้สืบทอดกันมาแต่โบราณ ทั้งนี้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนประเภทผลการเรียนดีเด่น ความประพฤติดี ประเภทความประพฤติดีเด่น ประเภทบุคคลที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และรางวัลสำหรับผลการประกวดพานไหว้ครูของระดับชั้นต่างๆ ในครั้งนี้ด้วย


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560