ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
15/06/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
212 ครั้ง
เรื่อง โครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ webmaster

  วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดชอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและบุคลากรศูนย์การเรียนรู้ในเมืองร่วมในกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยศูนย์การเรียนรู้ในเมืองจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาและความจำเป็นในการช่วยลดภาวะโลกร้อน ตลอดจนเป็นการปลูกฝังการรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันจากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น สาเหตุหลักของปัญหามาจากปรากฎการณ์เรือนกระจก ผลกระทบจากการที่โลกร้อนขึ้น ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตเป็นวิกฤติปัญหาที่ต้องเกิดจาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการนี้ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น และสอดคล้องกับโครงการสำนักงานสีเขียวตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองเป็นสำนักงานต้นแบบนำร่องในการขับเคลื่อนโครงการ


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560