ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
28/05/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
101 ครั้ง
เรื่อง เลือกตั้งผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สายวิชาการและสายสนับสนุนแทนตำแหน่งที่ครบวาระ webmaster

  มหาวิทยาลัยจัดการเลือกตั้งผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สายวิชาการและสายสนับสนุนแทนตำแหน่งที่ครบวาระ ซึ่งมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนระหว่าง เวลา 08.00 -15.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ทั้งนี้มีผู้สมัครและผู้ถูกเสนอชื่อจำนวน 4 ราย ประกอบด้วย สายวิชาการ อาจารย์ชลาทิพ ชูจิต หมายเลข 1 อาจารย์ยุทธจักร งามขจิต หมายเลข 2 สายสนับสนุน น.ส.เอี่ยมฤทธิ์ รัตนานนท์ หมายเลข 1 และน.ส.ณัฐภรณ์ แช่มเทศ หมายเลข 2 สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถลงคะแนน ได้ไม่เกิน 2 หมายเลข ในวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2559 (เลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 13 พ.ค. 59)


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560