ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
28/05/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
94 ครั้ง
เรื่อง ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสำนักการแพทย์แผนไทยฯ webmaster

  ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสำนักการแพทย์แผนไทยฯ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งสำนักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ ห้องเอื้องผึ้ง ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีวาระพิจารณาในประเด็นเรื่องการขับเคลื่อนดำเนินงาน และระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยจัดตั้งสำนักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพ.ศ.2559


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560