ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
28/05/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
106 ครั้ง
เรื่อง สกอ.ตรวจติดตามประเมินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจรอบ 360 วัน webmaster

  สกอ.ตรวจติดตามประเมินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจรอบ 360 วัน วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้การต้อนรับนางสาวนิตยา นิราศภพ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รอบ 360 วัน ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 ย่อย อาคารอำนวยการ ซึ่งทางคณะทำงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจได้รายงานข้อมูลในประเด็นต่างๆในการขับเคลื่อนการทำงาน ทั้งนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้ให้ข้อเสนอ แนะ กับศูนย์เพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการในด้านต่างๆเพื่อพัฒนาและยกระดับธุรกิจให้มีความอย่างยั่งยืน


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560