ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
05/07/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
168 ครั้ง
เรื่อง อบรมการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) webmaster

  ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง 417 คณะครุศาสตร์ โดยสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา การอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้เกิดการบริหารและเป็นแนวทางการทำงานภายในหลักสูตร และนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร และเกิดการต่อยอดของความรู้ที่ได้พัฒนานั้นๆ ได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายใน


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560