ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
25/07/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
175 ครั้ง
เรื่อง ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 webmaster

  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 พร้อมกล่าวให้โอวาทนักศึกษาใหม่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ และเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีความภาคภูมิใจในสถาบันและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ภายในกิจกรรมมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ และการผูกข้อมือจากคณาจารย์ รวมถึงการให้ความรู้เรื่องการตรียมตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย และการแนะนำข้อมูลที่นักศึกษาจำเป็นต้องทราบจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ได้เหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560