ข่าวประชาสัมพันธ์
- โดย -
คณะครุศาสตร์
02/02/2557
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
472 ครั้ง
เรื่อง ขอเชิญร่วมอบรมการสร้างสื่อเล่านิทานสานฝันจินตนาการเด็กปฐมวัย ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2557 webmaster

  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างสื่อนิทาน สานฝันจินตนาการเด็กปฐมวัย ณ อาคารศูนย์ภาษาและศุนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระหว่างวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยผู้เชี่ยวชาญในด้านการผลิตสื่อการเล่านิทาน อาจารย์ชัยฤทธิ์ ศรีโรจน์ฤทธิ์ หมดเขตรับสมัคร 5 กุมภาพันธ์ 2557 ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักตวรรณ ศิริถาพร โทร 089-2227657 นางสาวอ้อมใจ ศรีสุข โทร 085-9596825ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 โครงการสัมมนา "ครูที่ปรึกษากับปัญหาในวัยเรียน" 28/03/2559
0005 มอบทุนสนับสนุนการแข่งขันชกมวยศึกMCไฟท์ 13/11/2558
0004 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 21/10/2558
0003 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 2 21/10/2558
0002 โครงการตลาดอมยิ้ม ย้อนยุคจอมบึง 16/10/2558
0001 พบนักศึกษาทุนอัญมณีและทุนได้เปล่า 15/10/2558