ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
16/06/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
199 ครั้ง
เรื่อง มรภ.หมู่บ้านจอมบึงและสำนักงานก.พ.หารือจังหวัดเตรียมสอบภาคก.ศูนย์ราชบุรี webmaster

  มรภ.หมู่บ้านจอมบึงและสำนักงานก.พ.หารือจังหวัดเตรียมสอบภาคก.ศูนย์ราชบุรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เข้าพบนางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมย่อย ศาลากลางจังหวัดราชบุรี เพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ภาค ก.ศูนย์สอบราชบุรี และข้อความอนุเคราะห์จังหวัดในการประสานและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆในการจัดสอบภาค ก.ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานก.พ.ในการเป็นศูนย์ประสานงานจัดสอบภาค ก.


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560