ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
16/06/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
131 ครั้ง
เรื่อง ศึกษาดูงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.ทร.ธัญบุรี webmaster

  ศึกษาดูงานสภาคณาจารย์และข้าราชการม.ราชมงคลธัญบุรี ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและคณะร่วมศึกษาดูงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานและบทบาทภารกิจของสภาคณาจารย์และข้าราชการ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560