ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
23/06/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
174 ครั้ง
เรื่อง อธิการบดีฯและคณะให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office webmaster

  วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีฯและคณะให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ในประเด็นตัวชี้วัดในเรื่องต่างๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองเป็นสำนักงานนำร่องต้นแบบ ในการขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรทุกภาคส่วน และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้พลังงาน ตลอดจนมีแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้งนี้สอดคล้องกับ กลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น มหาวิทยาลัยยั่งยืน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาอาคารสถานที่และการจัดการภูมิทัศน์อย่างมีคุณภาพ


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560