ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
10/08/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
135 ครั้ง
เรื่อง โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติจากวันแม่สู่วันพ่อ webmaster

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติจากวันแม่สู่วันพ่อ เพื่อความยังยื่น สำนักงานมหาวิทยาลัยยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ้านจอมบึง ได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา และส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากรรวมไปถึงนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนและตระนักถึงปัญหานี้ โดยการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน อีกทั้งเสริมสร้างความน่าอยู่ให้กับมหาวิทยาลัย ให้มีความสวยงามร่มรื่นคลายความร้อนแก่นักศึกษาอาจารย์และบุคลากร ต่อไป โดยโครงการนี้จัดขึ้นที่บริเวณข้างหอประชุมเก่า (ฝ่ายอาคารสถานที่เก่า ที่ทำการรื้อถอน) เวลา 09.00 น.


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560