ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
16/08/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
100 ครั้ง
เรื่อง พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 webmaster

  พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศบัณฑิตในการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 พร้อมชี้แจงเรื่องต่างๆจากคณะกรรมการ แต่ละฝ่ายเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้กับบัณฑิต ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ และมีการแบ่งกลุ่มย่อยในการฝึกซ้อม ทั้งนี้ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ได้กำหนดจัดพิธีถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ โดยผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีฯเป็นประธานในพิธีร่วมกับคณะผู้บริหาร และบัณฑิตที่เข้าซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ส่วนวันที่ 13 สิงหาคม 2559 เป็นวันซ้อมใหญ่ของบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และวันที่ 15 สิงหาคม 2559เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ สวนอัมพร กรุงเทพฯ


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560