ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
04/08/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
155 ครั้ง
เรื่อง ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวGREEN OFFICE ณ ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง webmaster

  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดชอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวGREEN OFFICE ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ศูนย์การเรียนรู้ในเมืองเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว เพื่อรองรับกับมหาวิทยาลัยสีเขียวGREEN UNiVERSITYและมหาวิทยาลัยยั่งยืนในอนาคตทีเน้นการสร้างความตระหนักเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560