ข่าวกิจกรรม
- โดย -
งานประชาสัมพันธ์
04/08/2559
- จำนวนผู้เปิดอ่าน -
136 ครั้ง
เรื่อง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ webmaster

  วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559 และกล่าวให้โอวาทนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ รุ่นที่ 19 โดยมีคณะผู้บริหาร และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในกิจกรรม ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การต้อนรับและแนะนำหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาใหม่ และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559ให้กับนักศึกษาใหม่ในครั้งนี้ด้วย


 
   
 

ข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
0006 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนนระดับดี 23/09/2560
0005 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 10/09/2560
0004 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้ เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 10/09/2560
0003 ประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย Moon & Star of MCRU freshy 2017 10/09/2560
0002 กิจกรรมทำบุญตักบาตรสานสัมพันธ์น้องใหม่ สายใยน้องพี่ ประจำปี 2560 10/09/2560
0001 พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ในหลวงรัชกาลที่ 9 24/01/2560